Ние сме агенция, отговаряща на всички изисквания, покриващи понятието "пълно медийно обслужване и връзки с обществеността."

novo rabotno

Проект Ново работно място

on .

 

 

„Медия Крос“ ЕООД започва изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.003-0751 „Ново начало и нови резултати с нови работни места в Медия Крос“ по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ на Министерство на труда и социалната политика.

 

 

 

 

 

 

Разковничето на стратегията не се крие в това да избереш пътя към победата, а в това да направиш избора си така, че всички пътища да водят към нея!

Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes http://l.artbetting.net/ full information
UK Bookmaker http://f.artbetting.net
BIGTheme - Free Templates