Ние сме агенция, отговаряща на всички изисквания, покриващи понятието "пълно медийно обслужване и връзки с обществеността."

novo rabotno

Проект ново начало

on .

Стартира изпълнението на проект “Ново начало и нови резултати с нови работни места в МЕДИЯ КРОС”

Стартира изпълнението на проект “Ново начало и нови резултати с нови работни места в МЕДИЯ КРОС” съгласно сключения договор за безвъзмездна на финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0751-C01 по процедура „Ново работно място 2015“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“. В проекта са предвидени осигуряването на осем нови работни места за период от 12 месеца, както и обучения за новоназначените служители.

Разковничето на стратегията не се крие в това да избереш пътя към победата, а в това да направиш избора си така, че всички пътища да водят към нея!

Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes http://l.artbetting.net/ full information
UK Bookmaker http://f.artbetting.net
BIGTheme - Free Templates